Fasade

Fasadearbeid - vårt kjerneområde

Christiania Totalentreprenør har sitt utspring fra kvalitetsarbeid med fasader. Vi kan derfor trygt si at vi er en av de fremste innenfor dette området. Kontakt oss for å booke en hyggelig og uforpliktende befaring om ditt neste fasadeprosjekt.

Alt innen fasader

Vi utfører godkjent arbeid med alle slags fasader; bygårdsfasade, næringsbyggfasade, bolighusfasade, verneverdige fasader, boligblokkfasade og innvendige fasader. 

Stillas til fasadearbeid

I de fleste tilfeller vil stillas være nødvendig ved utføring av fasadearbeid utendørs. Christiania Fasade tilbyr leie av alle type stillaser og stillas-heiser til sine kunder, via gode samarbeidspartnere og til konkurransedyktige priser!